2.12.2020

Ruokapalvelumme toteuttivat sairaalaruokaamme koskevan laadunarvioinnin ja asiakastyytyväisyyskyselyn. Kummastakin saimme palautetta onnistumisista ja kuulimme kehitystarpeita. Olemme erittäin kiitollisia, että asiakkaamme ovat halunneet jakaa meille kokemuksiaan sairaalaruoan laadusta ja palvelustamme. Palvelulupauksemme mukaisesti haluamme tarjota jotain parempaa, joka syntyy yhdessä tekemisen kautta. Vain asiakkaitamme kuulemalla voimme onnistua lunastamaan lupauksemme.

30.11.2020

Kaarean toinen toimintavuosi on ollut aktiivisen kehittämisen aikaa. Ensimmäisenä vuonna onnistuimme hyvin yhtiön toiminnan käynnistämisessä ja tuottamiemme palveluiden jatkuvuuden varmistamisessa. Nyt toisena vuonna olemme voineet panostaa kaarealaisen laatutyön määrittelyyn ja toimintajärjestelmän valmistumiseen. Kaareassa laatutyö on lähtenyt yhtiön kulttuurin luomisesta ja rakentamisesta. Keskeisenä ovat yhtiön arvot – yhdessä, paremmin ja sydämellä. Haluamme arvojemme näkyvän kaikessa tekemisessä niin laatutyössä kuin nyt syntyvässä toimintajärjestelmässä, joka on kaarealaisen laatutyön runko.

9.11.2020

Ravitsemustiede saa oman teemaviikkonsa ja ensimmäistä Ravitsemusviikkoa vietetään 9.-13.11.2020. Ravitsemusviikon tavoitteena on tehdä ravitsemustiedettä tutummaksi. Ravitsemusviikon kunniaksi nostamme Kaarean ravitsemusammattilaisten tekemää työtä ja osaamista esille.

4.11.2020

Koronavirus on tehnyt näkyväksi sen mitä puhtaanapidon ammattilaiset ovat aina tienneet. Huolellinen puhtaanapito on olennaisessa roolissa taistelussa erilaisia haitallisia mikrobeja vastaan. Koronavirus on nostanut laitoshuoltajien työn näkyville. Säännöllisellä pudistuksella laitoshuolto huolehtii siitä, että näkymätön lika poistuu pinnoilta ja laitoshuoltajien työ lisää meidän kaikkien turvallisuutta.

28.10.2020

Viime vuoden marraskuussa kerroimme, että ruokapalvelumme on mukana Kiillon pesuainepakkauksien kierrättämiseen liittyvässä pilottiprojektissa. Pilotin tavoitteena oli kerätä kokemuksia muovisien pesuainepakkauksien kierrättämisestä ja kehittää toimintamallia. Nyt pilotti on saatu päätökseen ja onnistunut hanke on saamassa jatkoa.

21.10.2020

Kauppahallin pihalla tehtävä kaivuutyömaa herätti kiinnostusta. Kauppahallin alue kuuluu muinaisjäännösalueeseen ja tästä syystä työskentely vaati erityistä huolellisuutta.

20.10.2020

Vastuullisuus on tänä päivänä olennainen osa kaikkea toimintaa. Pohdin, mitä vastuullisuus työpaikalla käytännössä on, mistä näkee ja tuntee, että töissä toimitaan vastuullisesti.

7.10.2020

Me Kaareassa valitsemme kuukausittain keskuudestamme henkilöstön itse ehdottaman työntekijän kuukauden kaarealaiseksi. Käytäntö on ollut olemassa Kaarean alkumetreiltä asti ja nyt on hyvä hetki tarkastella sen merkitystä työyhteisössä. Tätä varten haastattelin kahta tänä vuonna kuukauden kaarealaiseksi nimettyä henkilöä ja kysyin heiltä miltä nimitys on tuntunut ja onko se vaikuttanut heidän työhönsä taikka työyhteisöönsä jollain tavalla.

16.9.2020

Valtakunnallista hävikkiviikkoa vietettiin 7.-13.9.2020. Hävikkiviikko, jossa Kaarean ruokapalvelutkin olivat mukana, nostaa esille ruoan arvostusta. Samalla se kertoo ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Pastapäivät taas olivat Kaarean oma teemapäivä, jolloin asiakkaita ilahdutettiin teeman mukaisesti erilaisilla pasta-annoksilla.

16.9.2020

Koronapandemian myötä puhtausala on saanut paljon huomiota. Koronan vuoksi kiinteistöjen siivoustarve on lisääntynyt.  Tämä on aiheuttanut monessa kohteessa aihetta siivoussuunnitelmien tarkistamiseen. Siivoussuunnitelmassa kuvataan ne siivoustehtävät ja niiden aikataulut, joilla asiakkaan kanssa sovittu puhtaustaso toteutuu. Osana siivoussuunnitelmaa tehdään työn mitoitus, josta määritetään työaika siivoussuunnitelman tehtäville. Alalla ja myöskin Kaareassa käytössä oleva siivoustyömitoitus perustuu Valtiovarainministeriön työtutkimukseen. Kaareassa siivouksen mitoituksesta vastaavat suunnittelijat, joilla on vankka ammattitaito siivouksen suunnitteluun ja mitoituksen tekemiseen. Suunnittelija Minna Kuivas kertoo mitoitustyöstä.

3.9.2020

Olemme tällä viikolla aloittaneet Muista turvaväli –lattiatarrojen asentamisen TYKS kantasairaalan henkilöstöravintoloihin ja kahviloihin. Tarrojen tarkoituksena on tietysti muistuttaa pitämään seuraavaan jonottajaan etäisyyttä. Tarrojen ilmeeksi valikoitui henkilöstöravintoloissamme ja kahviloissamme käytetty sammalkuvio, joka poikkeaa yleisesti vastaavissa tarroissa käytetystä ilmeestä. Toivomme sen herättävän positiivista huomiota ja ohjaavan lähikontakteja välttävään liikkumiseen.

31.8.2020

Kaarea Kunnossapito tuottaa asiakkailleen kiinteistöjen korjausrakentamisen palveluita puolensadan rakennusalan ammattilaisen voimin. Laajalla alueella sijaitsevien kiinteistöjen kunnossapito edellyttää päivittäin liikkumista kohteiden välillä, joten kilometrejä tulee paljon. Tästä syystä olemme kokeneet tärkeäksi vähentää liikkumisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Vapaaehtoisena ympäristötekona Kaarea Kunnossapidon tuotantoautoissa käytetään Neste My uusiutuva Diesel™ polttoainetta, joka on 100 % jätteistä ja teollisuuden prosesseista syntyvistä tähteistä valmistettu. Tämä vähentää merkittävästi ajoista aiheutuvia päästöjä.

6.8.2020

Turussa riittää historiallisia kiinteistöjä. On Suurtorin ympäristö, Luostarivuorenmäki, Kuralan kylämäen alue ja monta muuta merkittävää historiallista kiinteistöä. Kaarea vastaa monen museokiinteistön kunnossapidosta Turussa. Voidaan sanoa, että vain yksi asia yhdistää museokiinteistöissä tehtäviä kunnossapitotöitä. Ne ovat aina moninaisia ja yksilöllisiä projekteja.

24.7.2020

Asiaan perehtymätön ei tiedosta millainen prosessi sairaaloiden ateriatilausjärjestelmä on. Siinä on otettava huomioon monenlaisia asioita. Päivittäisiä annoksia on tuhansia. Henkilöitä, jotka syöttävät tilauksia järjestelmään on yli tuhat ja potilasmäärät osastoilla vaihtelevat jatkuvasti. Sen lisäksi potilainen erityistarpeet aterioiden suhteen ovat moninaiset.

22.6.2020

Asumispalveluyksikön pihalla vastaan tulee Kaarean laitoshuoltaja, energinen Karita Mäkinen-Kujala. Karitan vastuulla on, että kohteen tilat ovat puhtaat, pyykit on pestyä ja lounas on jaeltu.

18.6.2020

Kaarean ruokapalveluiden henkilöstöravintolat, päiväkotien ja palvelukeskuksien ateriapalvelut ovat saaneet Sydänmerkin. Koulut liittyvät tähän joukkoon mukaan elokuussa, kun toiminta syyslukukauden myötä käynnistyy. Sydänmerkin tavoitteena on ohjata tekemään terveellisempiä valintoja ja se kertoo, että kyseinen ateria on terveyden kannalta parempi vaihtoehto.

5.6.2020

Korppoon keittiössä on aivan erityinen tunnelma. Alkukesän saaristo on vielä rauhallinen ja ympäröivä kaunis luonto lumoaa. Tänään palvelukeskus Regnbågen keittiössä työvuorossa ovat Jenny Mattsson, Tua Walldén ja Päivi Tulla-Lundström.

26.5.2020

TYKSin A-, U- ja T-sairaalan kahvilat avautuvat 1.6.2020 noudattaen hallituksen antamia suosituksia. Kahviloissa on huomioitu turvavälit ja asiakaspaikkojen määrää on tästä syystä rajoitettu.

Samassa yhteydessä U- ja T-sairaaloiden henkilöstöravintoloiden lounasvalikoima laajenee ja salaattibuffet palaa lounasvalikoimaan.

26.5.2020

Kaarea-konsernin ensimmäinen toimintavuosi on takana ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 2019 hyväksyttiin Kaarea Oy:n yhtiökokouksessa huhtikuussa 2020. Konsernin liikevaihdoksi muodostui 33,3 miljoona euroa ja liiketulos ennen veroja oli 1,5 miljoonaa euroa.

20.5.2020

Kaarea kunnossapidon toimintaan kuuluu puusepänverstas, joka tuottaa asiakkaillemme monipuolista palvelua. Verstaalla rakentuu mittatilauskalusteita, korjausrakentamiseen tarvittavia elementtejä, sekä entisöidään vanhaa. Puusepänverstas toimii rakennustiimimme tukena ja tuottaa heidän projekteihinsa joustavasti mitä kulloinkin tarvitaan.