Siirry sisältöön

Kaarea

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on edellytys Kaarean arvojen mukaiselle toiminnalle.

Haluamme kehittää vastuullisuuttamme asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien odotusten sekä yhteiskunnan velvoitteiden täyttämiseksi. Teemme työtä määrätietoisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuullisuuden osa-alueita ovat sosiaalinen vastuu, laatuvastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu.

Sosiaalinen vastuu

Arvostamme työn tekemistä ja välitämme ihmisistä – asiakkaistamme, henkilöstöstämme, kumppaneistamme ja itsestämme.

Takaamme henkilöstöllemme tasapuolisen kohtelun, hyvät työvälineet sekä turvallisen työilmapiirin ja työympäristön. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen on meille tärkeää. Haluamme olla vastuullinen työnantaja tarjoamalla monipuolista työtä sekä huolehtimalla henkilöstömme työkyvystä ja työsuojelusta.

Elintarvikehankinnoissamme huomioimme työ- ja ihmisoikeudet, ympäristövaikutukset sekä ravitsemussuositusten mukaiset valinnat.

Laatuvastuu

Tuotamme asiakassopimustemme mukaisia laadukkaita, kustannustehokkaita ja uudistuvia palveluita asiakkaidemme tarpeisiin.

Varmistamme laadun omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan kautta. Teemme säännöllisesti toimintamme laadunarviointeja, asiakastyytyväisyyskyselyitä ja kehitämme toimintaamme asiakaspalautteiden avulla. Perehdytämme henkilöstömme tehtäviinsä sekä yleisesti että kohde- ja tehtäväkohtaisesti.

Ympäristövastuu

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Teemme tavoitteellisesti työtä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Ruokapalveluissamme ympäristövastuullisuus on huomioitu elintarvikehankinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa asiakassopimusten mukaisesti. Huolehdimme asianmukaisesta jätteiden lajittelusta sekä pakkausten kierrätyksestä. Tuotantotiloissamme huomioidaan energiatehokkuus, myös elintarvikkeiden kuljetuksiin kiinnitetään huomiota.  Ennen kaikkea panostamme ruokahävikin seuraamiseen ja vähentämiseen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Taloudellinen vastuu

Operatiivisessa toiminnassamme kannamme taloudellista vastuuta hankintojen, resurssien ja prosessien tarkalla suunnittelulla ja seurannalla. Tavoitteenamme on toimia vakaalla taloudellisella pohjalla.

Yhtiön verojalanjäljen mittaaminen tuo meille ja asiakkaillemme näkyväksi taloudellisen vastuun toteutumisen. Veronjalanjäljessämme näkyvät henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut, palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja yrityksemme maksetut verot.