Siirry sisältöön

Kaarea

ARTIKKELI: In house -malli parantaa palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta
2.12.2019

ARTIKKELI: In house -malli parantaa palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta

Turun kaupunki siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshuoltopalvelut vastaperustetulle Kaarea Oy:lle. In house -yhtiö takaa palvelujen laadun sekä tarjoaa kustannussäästöjä ja ketteryyttä toiminnan kehittämiseen.

Turun kaupunki siirsi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshuoltopalvelut liiketoimintakaupalla vastaperustettuun, kaupungin osaomistamaan In house -yhtiöön Kaarea Oy:öön. Muutoksen myötä 128 puhtauspalvelun työntekijää siirtyi Turun kaupungilta Kaarean palkkalistoille vanhoina työntekijöinä.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvistin mukaan muutoksella haluttiin ennen kaikkea varmistaa terveydenhuoltopalvelujen toimivuus ja turvallisuus.

”Sairaalahygienia vaatii erityisosaamista, jota markkinoilta on huonosti saatavissa. Päätimme hankkia palvelutuotannon Kaarealta, jotta pystymme sekä varmistamaan palvelujen korkean laatu- ja turvallisuustason että saavuttamaan tarvittavia resurssisäästöjä. In house -malli tuo synergiaetuja ja joustavuutta, joihin kaupunginorganisaatio ei pysty”, Lönnqvist kertoo.

Yhteistyön sujunut moitteettomasti

Ensimmäiset kokemukset Kaarean kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Lönnqvist antaa kiitosta erityisesti Kaarean osaaville ja kohteet hyvin tunteville laitoshuoltajille sekä yritysjohdolle.

”Yhteistyömalli on toimiva ja Kaarea on hoitanut tehtävänsä ensimetreistä lähtien erittäin ammattimaisesti ja joustavasti. Yhtään reklamaatiota ei ole tullut. Uskon, että tiiviin yhteistyön ja Kaarean kehittymiskyvyn avulla selviämme myös tulevista haasteista, kuten mahdollisista infektioepidemioista”, Lönnqvist toteaa.

In house -yhtiö on julkinen hankintayksikkö

Kaarea Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmen mukaan Kaarea ja muut In house -yritykset toimivat osakeyhtiölain puitteissa, mutta tuottavat palveluita vain omistajilleen. Ne ovat hankintalain mukaisia julkisia hankintayksiköitä. Tämä tekijä erottaa In house -yhtiöt markkinoilla toimivista julkisomisteisista yhtiöistä. Omistajien ulkopuolista liikevaihtoa In house -yhtiöllä saa olla maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

”Omistaja-asiakkaat ohjaavat in house -yhtiötä kuin omaa toimintaansa, mikä tekee yhteistyöstä ja toiminnan kehittämisestä helppoa. Asiakkaan ja palveluntuottajan päämäärä on yhteinen ja molemmat osapuolet tuntevat kuntakentän haasteineen”, Rompasaari-Salmi sanoo.

Potkua toiminnan kehittämiseen

Rompasaari-Salmi kertoo osakeyhtiömuodon tekevän In house -organisaatioista ketteriä ja kehittymiskykyisiä. Koska tukipalveluiden tuottaminen on in house -toimijan ydinliiketoimintaa, palvelun laatua ja tehokkuutta sekä organisaation osaamista kehitetään aktiivisesti. Monesti In house -toimijat, kuten juuri Kaarea, toimivat usean kunnan kumppanina. Tämä tuo henkilöstölle monipuolisia uramahdollisuuksia ja organisaatiolle synergia- ja skaalaetuja esimerkiksi hankintoja tehtäessä.

”In house -toimija tuo kuntien budjetointiin ennustettavuutta ja taloudenpitoon kustannustehokkuutta. Kustannukset ja niiden kehitys tiedetään jo sopimusvaiheessa”, Rompasaari-Salmi kertoo.

 

Kaarea Oy on vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut in house -yhtiö, joka tuottaa ruoka-, siivous-, kunnossapito- ja kiinteistöhoitopalveluita omistajilleen. Yrityksen omistajia ovat Turun, Paraisten, Auran, Uudenkaupungin ja Salon kaupungit sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Kaarea työllistää noin 450 eri tukipalvelualan ammattilaista.