Siirry sisältöön

Kaarea

Tarinoita etätyöstä – mitä olemme oppineet työskentelystä kotona?
8.5.2020

Tarinoita etätyöstä – mitä olemme oppineet työskentelystä kotona?

Marika Salonen kunnossapidon suunnitteluassistentti ja Päivi Hokkanen siivouspalvelun palveluesimies kertovat omista kokemuksistaan etätyöstä. Etätyö koetaan tehokkaana työskentelytapana, mutta sillä ei voi täysin korvata kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä. 

Kunnossapidossa tehtiin digiloikka

Marika Salonen työskentelee Kaarean kunnossapidon suunnittelupalveluissa suunnitteluassistenttina. Marikalle etätyöskentely oli uutta ja hän ei ollut aiemmin sitä työurallaan tehnyt. Etätyö on sujunut yllättävän hyvin. Etätyöhön siirtyminen tuli nopeasti ja käynnistämisessä oli pieni viive ennen kuin suunnitteluohjelmat saatiin pyörimään myös kotitoimistolla. Työtehtävät on pystynyt tekemään hyvin kotoa käsin, pois lukien työmaakäynnit, joita tulee tehdä projektin laajuudesta riippuen yksi tai useampi.

Etätyön sovittaminen lapsiperheen arkeen on ollut oma työnsä. Marika kertoo, että he puolisonsa kanssa vuorottelevat lastenhoitotehtäviä ja lasten tarpeet rytmittävät päivää. Työpisteeksi on käytännön sanelemana valikoitunut perinteinen keittiönpöytä. Marika myöntää, ettei ergonomia ole paras mahdollinen. Etätyössä olisikin hyvä panostaa omaan työpisteeseen. Kokemus etätyöstä on ollut Marikalle positiivinen ja hän sanoo, että tulevaisuudessa voisi hyödyntää etäpäiviä. Kotona pystyy keskittymään paremmin, kun keskeytyksiä on vähemmän.

Etäpalaverit eivät ole olleet käytäntönä kunnossapidossa aiemmin. Nyt kun niissäkin on päästy alkuun, voisi etäkokouksia jatkossa hyödyntää enemmän. Etäkokouksissa vuorovaikutus jää sananmukaisesti etäisemmäksi, ja Marika kokee, että kasvokkain tapaamiset ovat parempia.

Etätyö on tehokasta, mutta työkaverien kohtaamisia kaipaa

Siivouspalvelussa etätyö on luonut uusia käytäntöjä. Päivi Hokkanen kertoo, että hän on käyttänyt etäpäiviä aiemmin, mutta jatkuva etätyö on uutta. Palveluesimiehen työhön ei etätyöskentely tuo merkittäviä muita muutoksia kuin asiakaskohteissa käynnit ovat jääneet pois. Asiakaspalaverit ovat muiden palaverien tapaan siirretty etäkokouksiksi.

Päivi kertoo, että ensimmäisen videoasiakaskokouksen onnistuminen jännitti suuren osallistuja määrän takia. Etäkokous onnistui kuitenkin niin hyvin, että käytäntöä on tarkoitus jatkaa rajoituksen purkamisen jälkeenkin. Videokokouksen etuna on tehokkuus. Kokous käynnistyy ajallaan ja siirtymiä kokouspaikalle ei tule. Onnistuminen tietysti vaatii, että kokouskäytännöt ovat etukäteen sovittu ja ne ovat tiedossa. Esimerkiksi kaikki tietävät miten pyydetään ja jaetaan puheenvuorot sekä millä tavalla voi esittää kysymyksiä.

Päivi sanoo, että kotona työskentely on sujunut mutkattomasti, vaikka kotona on muita etätyöskentelijöitä ja –opiskelijoita. Jokaisella on oma työtilansa ja se tuo työrauhaa. Ainoastaan kissa vaatii päivän aikana oman huomionsa. Työpäivien pituus on pysynyt samana, vaikka työmatkat ja työpäivän sisällä olevat siirtymät ovat pois. Paikallaan tulee oltua paljon aiempaa enemmän ja etätyössä luonnollisia taukoja ei synny niin helposti. Päivi sanoo, että hän on ottanut tavaksi säännölliset pienet jaloittelutauot. Lisäksi hän on huomannut, että etäpalaverien väliin olisi hyvä jättää taukoja. Monen peräkkäisen etäpalaveriin osallistuminen ilman taukoja on yllättävän rasittavaa.

Etätyössä Päivi on jäänyt kaipaamaan työkaverien kohtaamista. Spontaaneissa kohtaamisissa tulee vaihdettua ajatuksia ja keskusteltua työhön liittyvistä aiheista ja näin etäaikana se on jäänyt pois.