Siirry sisältöön

Kaarea

BLOGI: Kaarea-kosernin verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa
26.5.2020

BLOGI: Kaarea-kosernin verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa

Kaarea-konsernin ensimmäinen toimintavuosi on takana ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 2019 hyväksyttiin Kaarea Oy:n yhtiökokouksessa huhtikuussa 2020. Konsernin liikevaihdoksi muodostui 33,3 miljoona euroa ja liiketulos ennen veroja oli 1,5 miljoonaa euroa.

Kaarea tukee omalla toiminnallaan yhteiskunnan ja palvelujen kehittämistä maksamalla veroja ja tarjoamalla työpaikkoja. Meille tärkeää on, että voimme tarjota henkilöstöllemme vakaan ja turvallisen työpaikan, jossa on hyvä tehdä työtä. Olemmekin yksi Varsinais-Suomen suurimmista yritystyönantajista, ja vuoden 2019 lopulla työllistimme 450 henkilöä.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan mitata verojalanjäljellä. Yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja kutsutaan verojalanjäljeksi. Lisäksi yhteiskunnalle kertyy verotuloja henkilöstömme palkastaan maksamista tuloveroista. 

 

Kaarean verojälki 2019

 

Kaarea-konsernin verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa sisältäen työnantajan osuuden työeläkemaksuista, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä työnantajan sairasvakuutusmaksut. Palkoista pidätetyt ennakonpidätykset muodostavat verojalanjäljestä 1,9 miljoonaa euroa. Kaarea-konsernin maksamat verot olivat viime vuonna yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy yhteisövero sekä konsernin nettotilittämät arvonlisäverot.

Kaarealle taloudellisen vastuun kantaminen kaikissa tilanteissa on tärkeä asia. Tänä keväänä taloudellisen vastuun merkitys on korostunut. Kun monella toimialalla on jouduttu supistamaan toimintaa, me olemme pystyneet jatkamaan ilman lomautuksia ja työllistämään koko henkilöstömme.  Lähestyvän kesän koittaessa tuemme nuorten työllistymistä ja tänä vuonna tarjoamme kesätyöpaikkoja sekä erilaisia sijaisuuksia noin 75 henkilölle.

 

Kirjoittaja: Riikka Samuli, talous- ja hallintojohtaja, vastuualueinaan Kaarea-konsernin taloushallinto, hankinnat, it-toiminnot ja kehityshankkeet.