Siirry sisältöön

Kaarea

Kauppahallin kaivuutyömaalla huomioitava alueen erityispiirteet– muinaisjäännösalue ja turvallisuus ykkösasioita
21.10.2020

Kauppahallin kaivuutyömaalla huomioitava alueen erityispiirteet– muinaisjäännösalue ja turvallisuus ykkösasioita

Kauppahallin pihalla tehtävä kaivuutyömaa herätti kiinnostusta. Kauppahallin alue kuuluu muinaisjäännösalueeseen ja tästä syystä työskentely vaati erityistä huolellisuutta.

Työmaan taustalla oli Kauppahallin painumisen seuranta. Kohdemanageri Petri Tulonen Turun kaupungilta kertoo, että Kauppahallin painumista on seurattu pitkän aikaa ja nyt tuli tarve selvittää hirsiarinan ja puupaalujen kunto. Kuntokartoitus määrittää mihin toimenpiteisiin ryhdytään; voidaanko jatkaa tarkkailulla vai tehdäänkö korjaussuunnitelma, Petri Tulonen tarkentaa. Tuloksia aikaisemmista koekuopista ei ole, joten suunnitelmat täsmentyvät, kun päästään näkemään todellinen tilanne, jatkaa Petri Tulonen. Aikataulussa on huomioitava mahdolliset eteen tulevat yllätykset. Petri Tulonen vahvistaakin, että aikataulua ei voi ennalta tehdä täysin sitovaksi.

Kaivauksia varten oli huomioitava useampi tärkeä seikka. Ensinnäkin kaivettavat kuopat menivät niin syvälle, että arkeologin läsnäolo oli välttämätöntä, koska alue on muisnaisjäännösaluetta. Toiseksi oli kiinnitettävä erityistä huomioita ohikulkijoiden turvallisuuteen. Kaivuutyömaa sijaitsi ruuhkaisella Kauppahallin parkkipaikalla ja autoja sekä ihmisiä on ahtaalla pihalla paljon. Lisäksi koekuoppa kaivettiin myös Kauppahallin kujanteelle.

Kaarean kiinteistöpalveluiden toimialajohtaja Olli Koivukangas kertoo Kauppahallin työmaan turvallisuussuunnitelmasta. Ennen varsinaiseen kaivuuntyöhön ryhtymistä kohteessa pidettiin katselmukset, joissa sovittiin koekuoppien sijainnit, kertoo Olli. Kaarea kunnossapito toimi hankkeen päätoteuttajana ja näin ollen oli vastuussa tilaajan luovuttamien turvallisuusasiakirjojen noudattamisesta. Turvallisuusasiakirjoissa määritellään, miten työn toteutus suunnitellaan ja valmistellaan. Tämän lisäksi työnjohtomme laati työstä vielä erillisen työn turvallisuussuunnitelman jossa huomioitiin eri työvaiheiden aiheuttamat riskit ja miten niitä hallitaan. Laadittu dokumentti ohjasi työtä sen edetessä osana työnjohtamista ja työntekijöiden perehdyttämistä työmaan riskeihin valmistumiseen saakka, Olli täsmentää.

Hyvällä yhteistyöllä eri osapuolien kanssa Kauppahallin kaivuutyömaa toteutui turvallisesti ja itse kaivuutyömaan tarkoitusta eli Kauppahallin hirsiarinan ja puupaalujen kuntoa päästiin seuraamaan.