Siirry sisältöön

Kaarea

BLOGI: Henkilöstöhallinto palvelee sisäisiä asiakkaita – haluamme luoda onnistumisen edellytyksiä
27.1.2021

BLOGI: Henkilöstöhallinto palvelee sisäisiä asiakkaita – haluamme luoda onnistumisen edellytyksiä

Henkilöstöhallintoa ei automaattisesti mielletä asiakaspalvelutyöksi, koska olemme harvoin suoraan tekemisissä asiakkaittemme edustajien kanssa. Henkilöstöhallinnossa asiakaspalvelu on sisäistä asiakasta varten. Avustamme, opastamme ja hoidamme erilaisia tehtäviä, että kaarealaiset voisivat onnistua työssään.

Henkilöstöhallinnossa asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa. Työmme on osittain näkymätöntä koostuen mm. raporttien, ohjeistusten ja suunnitelmien teosta. Olemme usein yhteydessä ulkopuolisiin tahoihin, kuten palkanlaskentaan, järjestelmätoimittajiin, vakuutusyhtiöihin, työterveyshuoltoon jne. ratkaistaksemme erilaisia työsuhteisiin liittyviä asioita. Työtämme säätelevät monet eri työelämää koskevat lait sekä alamme työehtosopimukset. Myös henkilötietojen luottamuksellinen käsittely perustuu lakiin.

Ennakoimalla pyrimme ratkaisemaan asioita etukäteen. Kun kaikki sujuu hyvin, työmme on näkymätöntä onnistumista. Asiantuntijuutta tarvitaan erityisesti haastavien tilanteiden käsittelyssä. Tässä asiakaspalvelutaidot sekä ihmisten kunnioittava ja tasapuolinen kohtelu nousevat erityisen tärkeiksi.

Työssämme palvelemme henkilöstöämme työntekijöistä toimitusjohtajaan. Asiakaspalvelussamme tärkeintä on kuitenkin auttaa esimiehiämme, jotta heille jää aikaa keskittyä toimialan liiketoimintaan.

Mielestämme  sisäisessä asiakaspalvelussa on oltava helposti lähestyttävä. Puhelin ja sähköposti ovat tärkeitä työvälineitä työssämme eikä kaikkia asiakkaita koskaan kohtaa kasvotusten. Tämä on korostunut varsinkin nyt korona-aikana, jolloin työskentelemme pääasiallisesti etänä. Kaikissa kohtaamisissa tulee  huomioida toinen ihminen. Henkilöstöhallinnon asiakaspalvelussa pyrimme aina palvelemaan ystävällisesti ja tasa-arvoisesti henkilöstöämme.

 

Olemme valinneet vuoden teemaksi asiakaskokemuksen ja pohdimme sitä eri yhteyksissä ja näkökulmista. Tämän vuoden ensimmäisessä blogitekstissä henkilöstötiimimme pohti asiakaskokemusta omasta näkökulmastaan. Blogisarja saa vuoden aikana jatkoa, kun kaarealaiset eri toimialoilta kirjoittavat aiheesta. Tämän kertaisen blogin tuottivat Kaarean henkilöstötiimistä Milla, Pauliina ja Mirva