Siirry sisältöön

Kaarea

Palveluohjaajan työ on monipuolista
11.5.2021

Palveluohjaajan työ on monipuolista

Puhtauspalveluiden palveluohjaaja on todellinen monitaituri. Palveluohjaajat liikkuvat kohteissa opastaen, perehdyttäen ja ohjaten laitoshuoltajia. He taitavat käytännön työn ja asiakaskommunikoinnin. Kaarean palveluohjaaja Pauliina Nyholm kertoo omasta monipuolesta työstään.

Urapolku puhtauspalveluihin

Pauliinan polku puhtausalalle on lähtenyt liikenteeseen ruokapalveluiden puolelta, jossa hän ehti työskennellä noin 20 vuotta. Organisaatiomuutoksien myötä Pauliina aloitti vajaa 10 vuotta sitten palveluesimiehenä vastaten ruoka- ja siivouspalveluista. Vuosien varrella työnkuva on keskittynyt puhtauspalveluihin. Elämäntilanteen muuttuessa Pauliina päätyi ratkaisuun, jossa hän siirtyi palveluesimiehen tehtävästä palveluohjaajan työhön. Kouluttautuminen on tukenut siirtymistä ruokapalvelualalta puhtausalalle. Pauliina on suorittanut oppisopimuskoulutuksena siivousteknikon tutkinnon aiempien ravitsemusteknikon ja suurtalousesimiehen tutkintojen lisäksi.

Ei tyypillistä työpäivää

Kaareassa Pauliinan asiakaskohteita ovat vanhus- ja hyvinvointikeskukset sekä lastenkodit. Teen yhteistyötä monen eri tahon kanssa – alueen palveluesimiehen, palveluohjaajakollegan, kohteiden laitoshuoltajien ja tietysti asiakkaiden kanssa, mainitsee Pauliina. Kysymykseen tyypillisestä työpäivästä Pauliina ei pysty vastaamaan, sillä työpäivät vaihtelevat. Työn parhaita puolia on juurikin se, että jokainen päivä on erilainen, sanoo Pauliina. Meidän tärkeimpiä tehtäviä on olla läsnä kohteissa. Olemme laitoshuoltajillemme tukena ja opastamme heitä.

Palveluohjaajan työ koostuu laadunvarmistuksesta ja kehittämisestä, käytännön työstä ja asiakaspalvelusta. Yksittäisinä tehtävinä voi mainita: Opastamisen siivousmenetelmiin ja ergonomisiin työtapoihin sekä työturvallisuuskäytäntöihin, perehdyttämisen, sijaisjärjestelyt yhdessä ohjaajakollegan ja palveluesimiehen kanssa, palautteiden ja työpyyntöjen läpikäynti ja organisointi, kohdeperehdytys sekä tiedottaminen kohteessa toimialan ja Kaarean asioista. Palveluohjaaja sijaistaa myös tarvittaessa ja osallistuu näin myös itse käytännön siivoustyöhön.

Työtä ihmisten parissa

Palveluohjaajan työ vaatii tilannetajua ja diplomatiaa. Viemme uusia toimintatapoja käytäntöön ja olemme laitoshuoltajien tukena muutoksessa. Muutokset vievät energiaa, koska ensiksi pitää oppia vanhasta tutusta tavasta pois ja sitten oppia uusi. Kaikkia ei voi lähestyä samalla tavalla ja tilanteessa pitää osata lukea ihmistä, Pauliina kertoo.

Pidän työssäni siitä, että saan olla ihmisten, niin muiden kaarealaisten kuin asiakkaiden, kanssa tekemissä. Puhtauspalveluissa näkee eri tavalla asiakkaita kuin aiemmin ruokapalvelutyössä keittiössä, Pauliina kertoo ja jatkaa, koen Kaarean arvot itselleni tärkeiksi. Kun teemme yhdessä, pystymme tekemään paremmin. Jaamme tietoa ja opimme toisiltamme. Teemme työtä sydämellä, joka heijastuu omaan työyhteisöön ja asiakkaisiin.