Siirry sisältöön

Kaarea

Näin seuraamme hiilijalanjälkeämme – toimialat ovat saaneet omat mittarinsa
9.6.2021

Näin seuraamme hiilijalanjälkeämme – toimialat ovat saaneet omat mittarinsa

Alkuvuoden hankkeenamme on ollut rakentaa Kaarean eri toimialoille omat mittarit hiilijalanjäljen seurantaan. Nyt olemme päässeet projektissa siihen vaiheeseen, että mittarit ovat valmiit ja voimme aloittaa seurannan. Hankkeessa perehdyttiin jokaisen toimialamme eli ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelun erityisluonteeseen ja etsittiin toimialalle ominaisia hiilijalanjälkeen vaikuttavia ja seurattavia seikkoja.

Haluamme pienentää ympäristöjalanjälkeämme

Ympäristöjalanjäljen pienentäminen on meille Kaareassa tärkeä tavoite. Olemme sitoutuneet omistaja-asiakkaidemme ympäristötavoitteisiin ja hiilijalanjäljen seuranta on osa tekemäämme vastuullisuustyötä. Hiilijalanjälkihanke lähti siitä, että kullekin toimialalle määriteltiin merkittävimmät päästölähteet, joihin haluamme vaikuttaa. Tavoitteemme oli saada konkreettinen ja seurattava mittaristo, sekä luoda valituille asioille hiilijalanjälkilaskuri.

Hankkeen alkuvaiheesta voit lukea lisää uutisestamme: https://www.kaarea.fi/uutiset/kehitamme-hiilijalanjalkilaskentaa-omat-mittarit-jokaiselle-toimialalle

Ruokapalveluiden päästöt syntyvät hävikistä ja raaka-aineista

Ruokapalveluiden merkittävimmät päästölähteet ovat hävikki ja käytetyt raaka-aineet. Hävikin seurannan lisäksi haluamme kiinnittää huomiota saatujen mittaustuloksien parempaan hyödyntämiseen koko toiminnassamme, kuten reseptiikan ja ruokalistojen suunnittelussa sekä hankintojen optimoinnissa. Raaka-ainevalinnoilla on myös merkittävä rooli hiilijalanjäljen muodostumiseen. Ohjaamalla niitä edelleen kasvispainotteisemmaksi pienennämme aterian hiilijalanjälkeä. Sekä hävikinhallinta että aterian sisältö ovat yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Osana valittuja toimenpiteitä tulemme lisäämään asiakastiedotusta ruuan hiilijalanjäljestä.

Ajoneuvot aiheuttavat kiinteistöpalveluissa päästöjä

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen kulutus sekä käyttötapa ovat kiinteistöpalvelumme merkittävimmät päästölähteet. Kiinteistöpalveluiden ajoneuvoista merkittävä osa käyttää jätteistä ja tähteistä valmistettua uusiutuvaa dieseliä, jolla pystymme alentamaan huomattavasti, jopa 80 %, liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Polttoaineen kulutuksen lisäksi tulemme seuraamaan taloudellista ajamista ajonaikaisen seurannan avulla. Tulemme kannustamaan henkilöstöä taloudelliseen ajamiseen ja vähentämään omalla ajokäyttäytymisellä ympäristöön tulevaa kuormitusta.

Puhtauspalveluissa huomio roskapusseihin ja kertakäyttötuotteisiin

Puhtauspalveluissa merkittävimpiä päästölähteitä ovat jätesäkit, roskapussit sekä muut kertakäyttöiset tuotteet. Tulemme ensimmäisenä panostamaan jätesäkkien ja roskapussien menekin seurantaan sekä suunnitelemaan mahdollisuutta korvata kertakäyttöisiä tuotteita useammin käytettävillä ratkaisuilla ilman, että hygienia ja puhtaus vaarantuvat.

Omat mittarit ja suositukset

Olemme tyytyväisiä hankkeen toteutumiseen ja saamiimme tuloksiin. Pystyimme löytämään jokaiselle toimialalle omat mittarit, määrittelemään laskentatavan sekä laatimaan toimialakohtaisia suosituksia. Seuraamme asetettuja mittareita säännöllisesti ja saatua tietoa käytetään hyväksi toimintamme kehittämisessä ja henkilöstömme kouluttamisessa. Seuraava askel on viedä toimialakohtaista hiilijalanjälkilaskentaa käytäntöön ja odotamme mielenkiinnolla seurannan antamia tuloksia. Aktiivisella otteella kehitämme hiilijalanjälkilaskentaa eteenpäin tavoitteenamme vähentää tuottamiemme palveluiden ympäristövaikutuksia.