Siirry sisältöön

Kaarea

Hävikin johtamisen mallilla torjutaan ilmastovaikutuksia
24.6.2021

Hävikin johtamisen mallilla torjutaan ilmastovaikutuksia

Ruokapalvelumme on kehittänyt hävikin johtamisen mallia, jonka tavoitteena on ruokahävikin aiheuttaman ympäristökuorman vähentäminen tehostamalla päivittäisjohtamista. Hävikin seuraamisesta saatua tietoa hyödynnetään tuotannon, reseptien ja ruokalistojen suunnittelussa, sekä hankintojen optimoinnissa. Kaikilla toimenpiteillä tietysti tähdätään siihen, että hävikin määrää vähenee. Hävikin johtamisen malli on hanke, jolla Kaarea on mukana Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa.

Hävikin johtamisen malli on osa Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaa

Kaarean ruokapalvelut ovat mukana yhtenä kymmenestä ruokapalvelujen tuottajasta kolmevuotisessa Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on tuoda käytäntöön uusia, konkreettisia ja vastuullisuutta edistäviä toimintamalleja ammattikeittiöihin. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin hanke.

Lisää hankkeesta voit lukea: https://www.kaarea.fi/uutiset/kaarea-mukana-vastuulliset-ruokapalvelut-kehitysohjelmassa

Hävikin määrä on vähentynyt

Osana kehitysohjelmaa lähdimme kehittämään omaa hävikin johtamisen mallia. Kokeilun tavoitteena oli luoda päivittäisjohtamiseen malli, jonka avulla ruokahävikkiä pystyttäisiin vähentämään. Hävikin seurantaa ja johtamista on tehty Kaarean toimipaikoilla, mutta käytännöt ovat vaihdelleet. Hävikin johtamisen mallissa pureuduttiin hävikin mittaamiseen, kirjaamiseen sekä seurantaan ja tämä on selkeyttänyt prosesseja toimipaikoilla. Mallin luonti on auttanut pääsemään ensisijaiseen tavoitteeseen eli hävikin määrä on lähtenyt laskuun.

Toimiva malli tuottaa tietoa

Hävikin johtamisen malli on todettu hyväksi ja sen käyttöä tullaan jatkamaan. Hävikin seurannasta saatu tieto on nyt entistä helpommin hyödynnettävissä. Tietoa käytetään hyväksi tuotannon suunnittelussa, reseptien ja ruokalistojen laatimisessa sekä hankintojen optimoinnissa.

Koemme, että hyvällä hävikin johtamisella voimme vähentää ruokahävikkiä ja sitä kautta vähentää ilmastovaikutuksia. Samaa johtamisen mallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muilla vastuullisuuden osa-alueilla. Hävikin johtamisen mallissa olemme ottaneet vahvasti toimipaikkojen henkilöstöä mukaan. Osallistamalla ja vastuuttamalla luomme kaarealaista toimintakulttuuria, jossa yhdessä kaikki on paremmin!

Lisää kokeilusta: https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeilu/havikin-johtamisen-malli