Siirry sisältöön

Kaarea

Haluamme olla paras kumppani asiakkaillemme
12.1.2022

Haluamme olla paras kumppani asiakkaillemme

Kunnissa on monenlaisia kiinteistöjä ja toimintaa. Koulujen, sairaaloiden, vanhuskeskusten ja museoiden palveluiden ylläpito vaatii oman osaamisensa. Jokaisella toiminnalla on oma luonteensa ja vaatimuksensa, jotka pitää ottaa huomioon ruoka-, puhtaus-, ja kiinteistöpalveluissa. In house -yhtiönä Kaarea on omistajiensa palveluntuottaja, jossa tunnetaan eri kohderyhmien tarve tarkasti.

In house yhtiö on turvallinen vaihtoehto palveluiden tuottamiselle

Palveluiden uudelleen organisoinnissa voi mietityttää moni asia. Onko palveluntuottajalla riittävä osaaminen kyseisiin palveluihin? Huomioiko palveluntuottaja alueemme yksilölliset tarpeet? Miten oman henkilöstömme käy ja kuka palveluita jatkossa tuottaa?

Kaareassa olemme erikoistuneet kuntien ja kuntayhtiöiden ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluihin. Toimintamallissamme palvelutoiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena, jolloin henkilöstö siirtyy toiminnan mukana. Ymmärrämme, että monet palvelut ovat sellaisia, ettei niihin voi syntyä katkoksia. Esimerkiksi potilasturvallisuus voi vaarantua, jos sairaalan hygieniasta ja puhtaudesta ei huolehdita. Kun ammattitaitoisen ja asiakkaan tuntevan henkilöstön työsuhteet jatkuvat katkeamatta, muutoksen turvallisuusriskit pienevät huomattavasti.  

Kaarean kerryttämällä osaamisella sekä asiakastarpeen tuntevalla henkilöstöllä syntyy lyömätön yhdistelmä. In house yhtiönä tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme synergiaetuja ja joustavuutta, mitä omassa organisaatiossa ei ole mahdollisuus saavuttaa.

Olemme julkinen hankintayksikkö

Kaarea Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmen mukaan Kaarea ja muut In house -yritykset toimivat osakeyhtiölain puitteissa, mutta tuottavat palveluita vain omistajilleen. Ne ovat hankintalain mukaisia julkisia hankintayksiköitä. Tämä tekijä erottaa In house -yhtiöt markkinoilla toimivista julkisomisteisista yhtiöistä. Omistajien ulkopuolista liikevaihtoa In house -yhtiöllä saa olla maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

”Omistaja-asiakkaat ohjaavat in house -yhtiötä kuin omaa toimintaansa, mikä tekee yhteistyöstä ja toiminnan kehittämisestä helppoa. Asiakkaan ja palveluntuottajan päämäärä on yhteinen ja molemmat osapuolet tuntevat kuntakentän haasteineen”, Rompasaari-Salmi sanoo.

Potkua toiminnan kehittämiseen

Rompasaari-Salmi kertoo osakeyhtiömuodon tekevän In house -organisaatioista ketteriä ja kehittymiskykyisiä. Koska tukipalveluiden tuottaminen on in house -toimijan ydinliiketoimintaa, palvelun laatua ja tehokkuutta sekä organisaation osaamista kehitetään aktiivisesti. Monesti In house -toimijat, kuten juuri Kaarea, toimivat usean kunnan kumppanina. Tämä tuo henkilöstölle monipuolisia uramahdollisuuksia ja organisaatiolle synergia- ja skaalaetuja esimerkiksi hankintoja tehtäessä.

”In house -toimija tuo kuntien budjetointiin ennustettavuutta ja taloudenpitoon kustannustehokkuutta. Kustannukset ja niiden kehitys tiedetään jo sopimusvaiheessa”, Rompasaari-Salmi kertoo.

 

Kaarea Oy on vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut in house -yhtiö, joka tuottaa ruoka-, puhtaus-, ja kiinteistöpalveluita omistajilleen. Yrityksen omistajia ovat Turun, Paraisten, Uudenkaupungin ja Salon kaupungit , Auran kunta sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Kaarea työllistää noin 450 alansa ammattilaista.