Siirry sisältöön

Kaarea

BLOGI: Minkälaisen työntekijäkokemuksen luomme?
26.10.2022

BLOGI: Minkälaisen työntekijäkokemuksen luomme?

Kun uusi työntekijä saapuu työhaastatteluun, on hän mahdollisesti luonut jo ensimmäisen mielikuvansa yrityksestämme. Hän on saattanut myös muodostaa oman käsityksensä avoinna olevasta työtehtävästä ja mahdollisesti jopa työkavereista ja työyhteisöstä. 

Esimiehet ovat suuressa roolissa, kun puhutaan työntekijän kokemuksista ja kokemuspoluista työpaikalla. Työympäristöjä on ryhdytty rakentamaan työntekijälähtöisiksi trendikkään palvelumuotoilun myötä. Miten muokkaamme työntekijäkokemusta paremmaksi, ja millaiset asiat vaikuttavat henkilöstökokemukseen?

Työntekijä on yksilö ja tärkeä osa työyhteisöä. Hän kokee asioita omaan elämänkokemukseensa ja odotuksiinsa peilaten. Positiivista on, että meistä jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan työkaverin kokemukseen. Esimies luo turvallista pohjaa kokemuksille ja mahdollistaa osaltaan hyvät eväät työntekijän kokemuspolulle ja koko työyhteisön hyvälle henkilöstökokemukselle.

Yksi työntekijän kokemuspolun osa-alueista on hyvinvointikokemus, joka voi myös samalla olla suuri haaste. Haasteen luovat yksilön henkilökohtaiset elämäntilanteet sekä jaksaminen, sekä se miten hyvin työyhteisö taipuu ja joustaa näitä kohdatessaan.

Hyvinvoivassa työyhteisössä olisikin hyvä tunnistaa työntekijän tunnetiloja, elämäntilanteita ja miten ne vaikuttavat jaksamiseen sekä palautumiseen. Meidän pitäisi tiedostaa psykologinen työilmapiiri, fyysinen ja digitaalinen työympäristö, ja se miten ne määrittävät tai tukevat työyhteisön henkilöstökokemusta.

Kriittiset hetket kokemuspolulla muistetaan ja koetaan merkityksellisinä, niistä syntyy muistoja. Näihin tilanteisiin voimme jo etukäteen varautua ja luoda turvallisen toimintamallin työyhteisössämme.

Luodaan yhdessä positiivinen kokemuspolku!

Kirjoittaja Anne Tuusa toimii Kaarealla Salon ravintokeskuksen palveluesimiehenä