Siirry sisältöön

Kaarea

Fredrik Lindberg, uusi kaarealainen Kemiönsaarelta / Fredrik Lindberg från Kimitoön en av de nya ansikten i Kaarea
22.3.2023

Fredrik Lindberg, uusi kaarealainen Kemiönsaarelta / Fredrik Lindberg från Kimitoön en av de nya ansikten i Kaarea

Olen Fredrik Lindberg ja työskentelen Kemiönsaarella Hannakodin palvelutalon keittiössä palveluvastaavana. Vastuullani on myös Silverbackenin palvelutalon keittiö. Olen koulutukseltani kokki ja majoitus- ja ravitsemusalan esimies.

Matkani kaarealaiseksi alkoi kesällä 2022, kun esimieheni kysyi, haluaisinko vaihtaa Kemiön koulukeskuksesta Hannakodin keittiöön. Olin pitkään ollut kiinnostunut mahdollisuuksista kehittyä työssäni, joten kiitollisena otin tarjouksen heti vastaan.

Lokakuussa 2022 aloitin Hannakodin keittiössä, jossa minua odottivat uudet työkaverit ja työtehtävät. Silloin jo tiesimme, että työnantajamme tulisi olemaan Kaarea. Kymmenen Kemiön kunnalla vietetyn työvuoden jälkeen uuden työnantajan palvelukseen siirtyminen tietysti hieman huolestutti, mutta samalla innosti. Tuntui hyvältä tulla Kaareaan, joka on vakiintunut, suuri ja osaava organisaatio.

Mitä lähemmäs vuodenvaihde tuli, sitä enemmän Kaareasta pidettiin yhteyttä. Huomasimme heti, että uudet kaarealaiset työkaverit ja esihenkilöt olivat todella avuliaita ja mukavia. Suunnittelukokouksia ja ohjelmistokoulutuksia järjestettiin paljon, jotta pystyimme tarjoamaan sujuvaa palvelua asiakkaille heti vuoden alusta. Lähimmän esihenkilön kanssa pidettiin tiiviisti yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse, ja apua ja tukea sai aina tarvittaessa.

Mielestäni siirtyminen vanhan työnantajan palveluksesta Kaareaan sujui paremmin kuin osasin odottaakaan. Alussa oli tietysti paljon epäselvyyttä siitä, miltä palvelut ja rutiinit tulisivat näyttämään ja mitä muutos pitäisi sisällään, mutta päivä päivältä asiat kirkastuivat. Positiivinen suhtautuminen ja hyvä palveluasenne auttoivat paljon.

Tietysti edelleen on kysymyksiä ja ratkottavia asioita, mutta niitä selvitellään koko ajan. Ja nythän on vasta maaliskuu! Tuntuu hyvältä olla töissä Kaarean kaltaisessa yrityksessä, jossa on paljon osaamista.

 

Oikein hyvää kevättä ja vuoden jatkoa!

Fredrik Lindberg
Palveluvastaava    

 

Jag heter Fredrik Lindberg och jobbar som köksförman i Hannahemmets kök, som är ett åldringshem på Kimitoön. Jag har även hand om Silverbackens kök som är ett separat åldringshem. Jag är utbildad kock och föreståndare inom inkvarterings och kosthållsbranschen.

Min bana till Kaarea började med att jag på sommaren 2022 fick förfrågan av min dåvarande förman om jag ville byta arbetsplats från Kimito skolcenter till Hannahemmets kök. Detta på grund av att den tidigare köksförmannen i Hannahemmets kök inte längre var intresserad av att fortsätta med de uppgifterna. Jag har länge tidigare varit intresserad av att utvecklas i mitt arbete och ta itu med nya utmaningar, så ganska omgående tackade jag ja till erbjudandet.

Då var det inte helt bestämt ännu att det är Kaarea som kommer att ta över matproduktionen till åldringsvården, men det var högst troligt. Efter mina dryga 10 år som kock och vikarierande köksförman i Kimitoöns kommun kändes det förstås en aning oroande och osäkert med att helt plötsligt få en ny arbetsgivare, men också nytt och spännande.

I oktober 2022 bytte jag arbetsplats från skolcentret till Hannahemmets kök. Nya kollegor, nytt arbete och mycket nya arbetsuppgifter väntade mig direkt. Vid denna tidpunkt visste vi redan att det är Kaarea som kommer att bli vår nya arbetsgivare. Det kändes bra att det var en så väl etablerad och stor organisation med mycket kompetens.

Ju närmare årsskiftet vi kom, desto mer kontakt med Kaarea blev det. Vi märkte direkt att de nya kollegorna och förmännen från Kaarea var otroligt hjälpsamma och mycket trevliga att ha att göra med. Planeringsmöten och programskolningarna blev allt fler, för att vi skulle ha en fungerande service från och med årsskiftet.

I början var mycket oklart och otydligt hur servicen och rutinerna skulle se ut, men dag för dag och vecka för vecka klarnade mer och mer. Även den övriga kökspersonalen var i början osäker och fundersam över vad denna förändring skulle innebära, men de har också märkt att det inte är något som man behöver oroa sig för. Med positiv inställning och god serviceanda löser sig det mesta.

Om man frågar mig hur hela övergången från gamla arbetsgivaren till Kaarea har gått, så får jag nog lov att svara att jag tycker det har gått bättre än vad man vågade förvänta sig från början. Programskolningar har ordnats via Teams för att komma in i de nya programmen, en tät e-post och telefonkontakt till närmsta förmän, och stöd och hjälp vid eventuella problemsituationer. I överlag en mycket lyckad övergång.

Visst finns det fortfarande frågetecken och en del ärenden som ännu inte riktigt är lösta. Det hade kanske varit enklare att få ihop en överblick och svar på personalens och kundernas frågor, om service bilden mellan Varha och Kaarea varit klar tidigare. Men med tanke på att vi ännu bara är i mars så är det helt klart att det fortfarande finns en del oklarheter, men som ändå reds ut så snabbt som möjligt.

Känns bra att få arbeta i ett företag som Kaarea, med kompetens och stort kunnande.

 

Med detta vill jag önska alla en riktigt skön vår och en bra fortsättning på året!

Fredrik Lindberg
Köksförman