Siirry sisältöön

Kaarea

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja tietoja päivitetään henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä saadulla tiedolla.

Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin pitkään, kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietoja käytetään niitä kerättäessä kuvattuihin tarkoituksiin lainsäädännön kulloinkin sallimissa rajoissa.

Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, ne tuhotaan yrityksen ohjeistuksen mukaan tietoturvallisesti.

Tietoja luovutetaan vain nimenomaisesti kerrotulla tai laissa mainitulla perusteella ja nimenomaisesti kerrotuille tai laissa mainituille luovutuksen saajille.

Tietoja saatetaan siirtää rekisterinpitäjän sijaintivaltion ulkopuolelle, mikäli kyseistä rekisteriä koskeva lainsäädäntö sallii siirron ja tietosuoja-asetuksenmukaisuus on vahvistettu sopimuksin. Tällöin noudatetaan siirtoa koskevia, kunkin maan lainsäädännössä mahdollisesti säädettyjä menettelyitä.


Yhteyden ottaminen meihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Toistuvista tarkastuspyynnöistä on rekisterinpitäjällä oikeus veloittaa rekisteröidyltä todelliset aiheutuneet hallinnolliset kustannukset. Korjaus- ja poistopyyntöjä ei koske tarkastuspyynnön veloitus. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on kirjallisesti rekistereittäin osoitettava kyseisen henkilötietorekisterin yhteyshenkilölle, joko käymällä henkilökohtaisesti tämän luona, tai lähettämällä allekirjoitetun kirjeen tai vastaavalla tavalla varmennetun asiakirjan, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Muut pyynnöt ja lisätiedot voi osoittaa tietosuoja@kaarea.fi tai postitse osoitteeseen Kaarea Oy, Tietosuojakoordinaattori, PL 180, 20101 Turku. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.