Siirry sisältöön

Kaarea

Toimittajarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kaarea Oy (2925981-7)
PL 180, 20101 Turku
Muut yhteystiedot: www.kaarea.fi, puh. vaihde  020 764 9850

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Samuli
Postiosoite: PL 180, 20101 Turku
Käyntisoite: Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku
Muut yhteystiedot: riikka.samuli@kaarea.fi, puh. vaihde 020 764 9850

3. Rekisterin nimi  

Kaarean toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään toimittajasuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon sekä sopimusohjaukseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus.

5. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

6. Rekisterin tietosisältö                 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: toimittajan yhteyshenkilön sukunimi, etunimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot perustuvat toimittajan yhteyshenkilön itseantamiin tietoihin.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsitellään vain Kaarean henkilöiden toimesta.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

9. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle

10. Henkilötietojen säilyttämisaika / ajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Kaarean välisen toimittajasuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään toimittajan toimitussopimuksen voimassaolon päättymisestä tai viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta. Ostolaskuihin liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja lisäksi alkuperäisiä sopimuksia paperisina. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Manuaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään valvonnan alaisena kansiossa tai kortistossa, lukituissa kaapeissa, tilassa johon kulkemista valvotaan.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus Kaarean tietosuojaperiaatteen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Vastustamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta

Rekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.